Torvik - innkjøring

Torvik er en 6 år gammel fjording. Marlene har gjort masse forarbeid med han og nå gjenstår å ha på vogna. Jobbinga med han i rundpadokken har vært utrolig. torvik er lett som sytråd og er helt med, helt til han ikke forstår, eller det blir tungt, da springer han motsatt vei. Jobbingen videre vil derfor foregå med bitt, slik at jeg har kontroll på hodet hans og at han ikke drar noen vei. Dyrlegen har nettopp vært her og raspet tenner, så nå er han klar for å jobeb videre.

Torvik har dratt hjem

Torvik er nå en trygg og fin, alle tiders kjørehest. Han har nå dratt hjem til Marlene for å ut å kjøre :)

Torvik er kjørehest

Torvik har i d siste kjørt inne i rundpadokken. Kjører 8 tall der inne slik at han får kjenne vogna i sia i svingene og bli trygg på d. Han titter fortsatt litt bakover, men ikke nå mer enn det. Vi har også kjørt langs veien, sammen med andre hester. Han reagerte litt på biler som kjørte fort nede på hovbedveien, så d blir neste punkt å jobbe med.

Lave drag og vogn

Torvik har i d siste jobbet med lave drag, å trekke dreneringsrør og han har vært spent for vogna mens han var bundet og fått testet seg med masse bråk og leven bak. Han er kald i hodet og takler alt fint. Han ser bakover men ikke noe mer. Nå er han klar for å spenne for i rundpadokken :)