Grapolini

Dette er bilder av Grapolini fra sommeren 08 og frem til nå. Alt bakkearbeidet har gjort han fin og proposjonert.