Victory - prinsen fra Egypt

Victory, en 11 år gammel araber hingst. Victory er Astrid Moe's (se www.flammehuset.com) sitt store prosjekt. Målet er å kjøre han inn, så til våren kommer det bildet av Vitory med blå vogn bak seg. Følg med for nye bilder og oppdateringer.